Visi mūsu virtuālā muzeja eskponāti eksistē reālajā vidē Latvijas teritorijā kā senlietu krātuve (noliktava). Diemžēl mums nav iespēju nodrošināt pilnvērtīgu šo eksponātu apskati klātienē, jo nav piemērotu telpu muzeja realizēšanai.  Aptuveni 5000 eksponātu turpina savu vēsturisko ceļojumu laika telpā, sākot ar 19. gadsimtu. Dubrovsku dzimtas tradīcija - saglabāt savas tautas kultūrvēsturisko mantojumu nav atstājusi mūs, šīs dzimtas pēctečus, vienaldzīgus. Tādēļ līdzās mantotajām senlietām, kuras saglabājušās līdz mūsdienām, iespēju robežās pievienojas arī mūsu pašu laikmeta liecinieki.

                                                                                              Sandra Luckāne

                                                                                              Sergejs Jakovenko

  sandraluckane@inbox.lv

sergejs.jakovenko@inbox.lvVectēva mājas

               Antoņinas Jakovenko (Dubrovskas) zīmējums. Šajā mājā, Istras pagastā, arī sākās mūsu senlietu krātuves stāsts. No dzimtas mājām šobrīd ir palikušas tikai atmiņas.


0